Vaj ulliri

Vaj Ulliri Diamond

Vaj ulliri i kategorisë superiore! I marrë direkt nga ulliri dhe vetëm nëpërmjet proceseve mekanike.
Vaj ulliri me origjinë nga Bashkimi Evropian.

null

Vaj ulliri Diamond

Specifikime

Vaj ulliri i kategorisë superiore! I marrë direkt nga ulliri dhe vetëm nëpërmjet proceseve mekanike.
Vaj ulliri me origjinë nga Bashkimi Evropian.