Kontakt

Fabrika e Prodhimit të Miellit Diamond, Vorë, Tiranë.

Mobile: +355689043666 / +355689071971 / +355689042686

Mail: info@mielldiamond.com

info@agroblend.com