Pasta Vittale

null

Buccatini Vittale

Specifikime

Numri i produktit: Nr.6
Përshkrimi i produktit: Makarona të gjata dhe në formë tubi, të përbëra nga miell (semola) i
grurit të fortë kanadez dhe ujë.
Përbërësit: miell (semola) nga grurë i fortë, ujë.
Pesha: 500gr
Gatimi: 7-9 minuta.

null

Linguine Vittale

Specifikime

Numri i produktit: Nr.14
Përshkrimi i produktit: Makarona të gjata, të holla dhe të petëzuara. Të përbëra nga miell
(semola) i grurit të fortë kanadez dhe ujë.
Përbërësit: miell (semola) nga grurë i fortë, ujë.
Pesha: 500gr
Gatimi: 7-9 minuta.

null

Penne Rigate Vittale

Specifikime

Numri i produktit: Nr.24
Përshkrimi i produktit: Makarona të shkurtra në formë tubi, të përbëra nga miell (semola) i grurit
të fortë kanadez dhe ujë.
Përbërësit: miell (semola) nga grurë i fortë, ujë.
Pesha: 500gr
Gatimi: 7-9 minuta.

null

Fusili Vittale

Specifikime

Numri i produktit: Nr.40
Përshkrimi i produktit: Makarona të shkurtra në formë spirale, të përbëra nga miell (semola) i
grurit të fortë kanadez dhe ujë.
Përbërësit: miell (semola) nga grurë i fortë, ujë.
Pesha: 500gr
Gatimi: 7-9 minuta.

null

Tofe Vittale

Specifikime

Numri i produktit: Nr.54
Përshkrimi i produktit: Makarona të shkurtra në formë guacke, të përbëra nga miell (semola) i
grurit të fortë kanadez dhe ujë.
Përbërësit: miell (semola) nga grurë i fortë, ujë.
Pesha: 500gr
Gatimi: 7-9 minuta.

null

Pipe Lische Vittale

Specifikime

Numri i produktit: Nr.55
Përshkrimi i produktit: Makarona të shkurtra në formë tubi të harkuar, të përbëra nga miell
(semola) i grurit të fortë kanadez dhe ujë.
Përbërësit: miell (semola) nga grurë i fortë, ujë.
Pesha për pako: 500gr
Gatimi: 7-9 minuta.

null

Stelline Vittale

Specifikime

Numri i produktit: Nr.74
Përshkrimi i produktit: Makarona të vogla në formë yjesh, të përbëra nga miell (semola) i grurit
të fortë kanadez dhe ujë.
Përbërësit: miell (semola) nga grurë i fortë, ujë.
Pesha: 500gr
Gatimi: 4-6 minuta.

null

Risoni Vittale

Specifikime

Numri i produktit: Nr.26
Përshkrimi i produktit: Makarona të vogla në formë orizi, të përbëra nga miell (semola) i grurit të
fortë kanadez dhe ujë.
Përbërësit: miell (semola) nga grurë i fortë, ujë.
Pesha: 500gr
Gatimi: 4-6 minuta.

null

Ditalini Vittale

Specifikime

Numri i produktit: Nr.23
Përshkrimi i produktit: Makarona të formë tubi të shkurtër, të përbëra nga miell (semola) i grurit
të fortë kanadez dhe ujë.
Përbërësit: miell (semola) nga grurë i fortë, ujë.
Pesha për pako: 500gr
Pesha: 500gr
Gatimi: 7-9 minuta.

null

Cocciolini Vittale

Specifikime

Numri i produktit: Nr.32
Përshkrimi i produktit: Makarona në formë guackash të vogla, të përbëra nga miell (semola) i grurit të fortë kanadez dhe ujë.
Përbërësit: miell (semola) nga grurë i fortë, ujë.
Pesha: 500gr
Gatimi: 7-9 minuta.

null

Spaghetti Vittale

Specifikime

Numri i produktit: Nr.8
Përshkrimi i produktit: Makarona të gjata , të përbëra nga miell (semola) i grurit të fortë kanadez dhe ujë.
Përbërësit: miell (semola) nga grurë i fortë, ujë.
Pesha: 500gr
Gatimi: 7-9 minuta.